Konserwatorium Kultury Seniorskiej

W naszym konserwatorium Kultury Seniorskiej mamy na celu ochronę bogatych zasobów kultury w Województwie Lubuskim tworzonych przez nieformalne seniorskie grupy działające w obszarze kultury, np. zespoły śpiewacze, ludowe, zespoły taneczne, teatralne czy też chóry. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie sieci takich grup, działających wspólnie jako Konserwatorium Kultury Seniorskiej. W ramach Konserwatorium podnosimy umiejętności liderów kulturalnych grup seniorskich w zakresie prowadzenia działalności, jej formalizowania i pozyskiwania funduszy na działania. Apelujemy również do władz publicznych o wspieranie nieformalnych seniorskich grup kulturalnych (wysyłając petycje, m.in. w sprawie zabezpieczenia w budżetach samorządów środków finansowych na rozwój takich grup). Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać więcej, dlatego zachęcamy liderów grup seniorskich z lubuskiego do przyłączenia się do naszej sieci.   

Powstanie Konserwatorium było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 projektu „Seniorska sieć”.